Agile is yoga voor bedrijven

Agile is yoga voor bedrijven

We kennen allemaal de waterval projecten. Er start een project met een vooraf gedefinieerd resultaat. Elke stap wordt uitgetekend en alle elkaar logisch opvolgende activiteiten moeten leiden tot dat specifieke resultaat. Wanneer de weerbarstige realiteit dit langdurige traject verstoort, wordt er exception reports geschreven en moet er massaal verantwoording afgelegd worden. Wanneer iedereen uitgeput en stijf van de stress de eindstreep haalt, blijkt het resultaat achterhaald te zijn. Ingehaald door nieuwe technologie, nieuwe wetgeving of door de concurrent. 

Bovenstaande is natuurlijk een gechargeerde schets om te illustreren dat de wereld geen lineaire stroom van activiteiten is die tot een vooraf gedefinieerd resultaat leiden.

Of het nou in een projectmatige setting is of in gaat over persoonlijke ontwikkeling, vastomlijnde doelen stellen met een lineair pad daar naartoe lijken altijd te leiden tot verkramping en stress. In een project wordt alles op alles gezet om de logische stappen te volgen en sturen we bij als het resultaat lijkt af te wijken van onze verwachting. Hetzelfde gebeurt in persoonlijke ontwikkeling. Wanneer je verwacht over een jaar die specifieke rol te hebben en die gewilde vaardigheden te hebben ontwikkeld, blijkt er in dat jaar heel veel te kunnen gebeuren en de stapjes helemaal geen logische volgorde te hebben.

De wereld verandert, jij verandert, de klantwensen veranderen en deze veranderingen houden weinig rekening met jouw plannen.

Laat me je meenemen in de wereld van flow. In mijn vorige artikel beloofde ik uitleg over waarom Agile een soort yoga voor bedrijven is. Het gaat om de flow, de intro- en retrospectie, en werken vanuit het nu:

Als gedachte-experiment hernoemen we een ‘doel’ naar ‘intentie’. En vertaal intentie dan eens naar de waarde die je wilt toevoegen aan het leven van je klant, je collega’s, vrienden, familie of je eigen leven.

Als voorbeeld neem ik mijn artikelen. Mijn intentie is schrijvend expressie geven aan mijn ideeën. Ik weet vaak vooraf niet waarover ik ga schrijven. De onderwerpen ontstaan simpelweg wanneer ik begin te tikken. Feedback geeft me inzicht in wat interessant gevonden wordt en zo ontstaat een verhaal. Soms gaat dat proces heel snel, soms niet. Maar hoe meer ik schrijf, hoe meer artikelen er ontstaan als ware een flow. Elke keer check ik of wat ik doe nog in lijn is met mijn intentie: Schrijf ik (JA!) en geef ik expressie aan m’n ideeën (Steeds beter!) . Het is een kwestie van een intentie en vervolgens DOEN en laten ontstaan. Het resultaat: Intentie volbracht. En soms slaat een artikel aan, soms niet… Die feedback is waardevol voor een volgend artikel. In plaats van perfectie na te streven en te blijven hangen in een goed geplande reeks artikelen en een keurige schrijfstijl, doe ik vooral wat ik leuk vind.

Zo maken we in het bedrijfsleven ook de transitie naar flow. In plaats van lineair projecten uitvoeren, werken we Agile. We bepalen de waarde die we toe willen voegen (intentie) en gaan vervolgens DOEN. En keer op keer, elke dag of elke sprint meten we of wat we doen nog in lijn is met de waarde die we willen toevoegen. Kort cyclisch sturen we bij. Niet op output van het vastomlijnde idee hoe we waarde toevoegen, maar of wat we produceren nog bijdraagt. Van elke ervaring in elke cyclus worden we wijzer. Elke stap leidt op basis van feedback naar de volgende, introspectie en retrospectie. Zo ontstaat vanzelf een (logische) flow. Het grote verschil is dat je niet probeert de toekomst te voorspellen, maar je richt op de werkelijkheid zoals die nu is maar vooral DOET.

Het resultaat is vaak anders dan je vooraf bedacht had. Maar doordat je continue luistert naar feedback en toetst aan je intentie, zal je zien dat je de plank niet vaak misslaat. Just go with that flow.

Back To Top